فایل های دسته بندی مهندسی - صفحه 1

آموزش نرم افزار google earth

آموزش نرم افزار google earth

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فصل سوم:تجزیه و تحلیل جریان سیالات

هدف از این فصل بررسی سیالات در حرکت است. تحلیل سیالات در حال حرکت با استفاده از سه اصل انجام میشود الف-اصل بقای جرم ب- اصل بقای مومنتم ج- اصل بقای انرژی، که در این فصل روابط این سه قانون تعیین شده و نحوه استفاده از آنها بیان میشود. قبل از بیان این سه...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Conservation Equations

معادلات نگهداری وحفاظت

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله کاهش تبخیر آب و امکان سنجی استفاده از پنل های خورشیدی تولید انرژی در سد شهید کاظمی (بوکان)

در این مقاله کاهش تبخیر از مخزن سد شهیدکاظمی با کاهش مقدار تابش خورشیدی (که از عوامل موثر بر تبخیر آب مخزن می باشد) توسط پنل خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش نقشه کشی گازرسانی ساختمان

هدف های رفتاری: پس از پایان آموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود: 1 انتخاب مسیر لوله کشی گاز را توضیح دهد. 2 تهیه نقشه های سیستم لوله کشی گاز را توضیح دهد. 3 لوله کشی رابط را توضیح دهد. 4 چگونگی استفاده از کلکتور را شرح دهد. 5 نمادها در نقشه کشی گازرسانی را بیان کند. 6 چگونگی ترسیم نقشه لوله کشی گ

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربردهای gis در صنعت برق

کاربردهای gis در صنعت برق

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش ویدویی dwg به kmz

آموزش ویدویی dwg به kmz

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش کاربردی نرم افزار پیشرفته اتوکد سیویل تری دی2012

آموزش کاربردی نرم افزار پیشرفته اتوکد سیویل تری دی2012

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی