فایل های دسته بندی کسب و کار و پول - صفحه 9

جذب مشتری در تجارت الکترونیک

بسیار جامع و کامل و به صورت ورد قابل ویرایش

قیمت : 10,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بهداشت رواني درمحيط كار

بسیار جامع و کامل و به صورت ورد قابل ویرایش

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي عملكرد سايت بازار بيز در جذب مشتريان

بسیار جامع و کامل و به صورت ورد قابل ویرایش

قیمت : 16,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ايمني سرويس های مهندسی

بسیار جامع و کامل و به صورت ورد قابل ویرایش

قیمت : 12,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزشیابی مهارت شغلی برای سازمان فنی و حرفه ای

بسیار جامع و کامل و به صورت ورد قابل ویرایش

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سازمان جهانی کار

به صورت ورد و قابل ویرایش

قیمت : 9,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چگونه کلیک ها را به مشتری تبدیل کنیم؟

کتاب حاضر برای شما سرمایه ارزشمندی است اگر قصد افزایش درآمد از طریق جذب کاربران به سایت خود و تبدیل آنها به خریدار نهایی را دارید.رشد و گسترش کسب‌وکارهای وبی محیطی رقابتی به وجود آورده که تنها راه بقا در آن جذب و حفظ کاربرانی است که می‌بایس...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی