فایل های دسته بندی نرم افزار آماده - صفحه 1

سوالات حسابداری پیشرفته 1 سال 94

سوالات حسابداری پیشرفته 1 سال 94

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مباحث جاری در حسابداری

مباحث جاری در حسابداری-ازاد عجب شیر

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات حسابداری پیشرفته 95

سوالات حسابداری پیشرفته 95

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش نرم افزار google earth

آموزش نرم افزار google earth

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فصل سوم:تجزیه و تحلیل جریان سیالات

هدف از این فصل بررسی سیالات در حرکت است. تحلیل سیالات در حال حرکت با استفاده از سه اصل انجام میشود الف-اصل بقای جرم ب- اصل بقای مومنتم ج- اصل بقای انرژی، که در این فصل روابط این سه قانون تعیین شده و نحوه استفاده از آنها بیان میشود. قبل از بیان این سه...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Conservation Equations

معادلات نگهداری وحفاظت

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله کاهش تبخیر آب و امکان سنجی استفاده از پنل های خورشیدی تولید انرژی در سد شهید کاظمی (بوکان)

در این مقاله کاهش تبخیر از مخزن سد شهیدکاظمی با کاهش مقدار تابش خورشیدی (که از عوامل موثر بر تبخیر آب مخزن می باشد) توسط پنل خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی