فایل های دسته بندی معماری - صفحه 1

پاورپوینت اقلیم گلپایگان و خانه سنتی

پاورپوینت اقلیم گلپایگان و خانه سنتی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اقلیم اصفهان

پاورپوینت اقلیم اصفهان

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اقلیم در معماری اسلامی

پاورپوینت اقلیم در معماری اسلامی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سایت( منطقه 2 شهر زنجان)

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سایت( منطقه 2 شهر زنجان)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی اقلیم استان تهران

پاورپوینت بررسی اقلیم استان تهران

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه تحليل يك ويلاي مسكوني به سبک انرژی

پروژه درس تنظیم شرایط محیطی : تحليل يك ويلاي مسكوني به سبک انرژی

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معماری اقلیم های سرد و گرم و مرطوب

پاورپوینت معماری اقلیم های سرد و گرم و مرطوب

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سیستم های گرمایش غیر فعال

پاورپوینت سیستم های گرمایش غیر فعال

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تنوع اقلیمی و سیستم های سرمایش غیر فعال

پاورپوینت تنوع اقلیمی و سیستم های سرمایش غیر فعال

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی