فایل های دسته بندی معماری - صفحه 1

پاورپوینت-موزه هنرهای معاصر و موزه فرش تهران-60 اسلاید -powerpoin-ppt

این پاورپوینت در مورد موزه هنرهای معاصر و موزه فرش تهران در 60 اسلاید می باشد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه و تحقیق-معماری شیوه رازی و آذری و ویژگی آنها- در 70 صفحه-docx

این فایل در مورد معماری شیوه رازی و آذری و ویژگی آن در 70 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معماری شیوه رازی و ویژگی آن-45 اسلاید -powerpoin-ppt

این پاورپوینت در مورد معماری شیوه رازی و ویژگی آن در 45 اسلاید زیبا می باشد

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت-موزه و مطالعات موردی آن

این پاورپوینت در مورد موزه و مطالعات موردی آن در 90 اسلاید کامل می باشد

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه و تحقیق-تعریف موزه و موزه مردم شناسی- در 200 صفحه-docx

این تحقیق در مورد تعریف موزه و موزه مردم شناسی در 200 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه و تحقیق-اصول معماری موزه- در 160 صفحه-docx

این تحقیق در مورد اصول معماری موزه در 160 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت-تفکیک، ضوابط تفکیک و قوانین زمین شهری- در 72 اسلاید-powerpoin-ppt

این پاورپوینت در مورد تفکیک، ضوابط تفکیک و قوانین زمین شهری در 72 اسلاید می باشد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه و تحقیق-قوانین زمین شهری- در 50 صفحه-docx

این فایل در مورد قوانین زمین شهری در 50 صفحه در قالب ورد می باشد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت-مواد و مصالح جديد ساختمانی و کاربرد آنها- در 90 اسلاید-powerpoin-ppt

این فایل در مورد مواد و مصالح جديد ساختمانی و کاربرد آنها در قالب پاورپوینت و در 90 اسلاید می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی