فایل های دسته بندی معماری - صفحه 1

بررسی معماری ترمینال صفه اصفهان

در این فایل ترمینال صفه اصفهان مورد تحلیل قرار گرفته است

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل کتابخانه اکستر فیلیپس

در این فایل کتابخانه اکسترفیلیپس اثر لویی کان مورد تحلیل قرار گرفته است

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی معماری بیمارستان پارسه

در این فایل بیمارستان پارسه واقع در رشت مورد تحلیل قرار گرفته است

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل بیمارستان مستره

در این فایل بیمارستان مستره واقع در ایتالیا مورد تحلیل قرار گرفته است

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل کتابخانه مرکزی فونیکس

در این فایل کتابخانه مرکزی فونیکس مورد تحلیل قرار گرفته است

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل کتابخانه فنلاند

در این فایل کتابخانه فنلاند مورد تحلیل قرار گرفته است

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل کتابخانه مزکزی سیاتل

در این فایل کتابخانه مرکزی سیاتل واقع در واشنگتن مورد تحلیل قرار گرفته است

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی