فایل های دسته بندی کامپیوتر و IT - صفحه 1

شبکه عصبی در بیو انفور ماتیک

گزارش تحقیقاتی مهندسی کامپیوتر و IT

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الگوریتم ها و روش های زمانبندی در پردازش ابری

گزارش تحقیقاتی کارشناسی ارشد کامپیوتر و IT

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش های بهینه سازی

گزارش تحقیقاتی کارشناسی ارشد کامپیوتر و IT

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی و پیاده سازی امضای دیجیتال

گزارش تحقیقاتی کارشناسی ارشد کامپیوتر و IT

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

یادگیری درخت های تصمیم

گزارش تحقیقاتی کارشناسی ارشد کامپیوتر و IT

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی امنیت در شبکه های کامپیوتری

گزارش پروژه مهندسی کامپیوتر و IT

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

همگام سازی سازی خودکار مدل ها در معماری رانه

گزارش تحقیقاتی مهندسی کامپیوتر و IT

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی