فایل های دسته بندی فرم و مستندات - صفحه 1

پرسشنامه فوق العاده جدید و بروز تحلیل كاركرد تلفن های هوشمند در برنامه ریزی سفر

پرسشنامه بروز و جدید بررسی و تحلیل كاركرد گوشی های هوشمند در برنامه ریزی و شكل گیری برنامه سفر در ایران

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه Life Skill Inventory (مهارتهای زندگی)

پرسشنامه مهارتهای زندگی Life Skill Inventory

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چگونگی و شرایط ثبت موسسات غیرتجاری همراه با تحریر اساسنامه

چگونگی و شرایط ثبت موسسات غیرتجاری همراه با تحریر اساسنامه موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند: ١- موسساتی كه هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد. ٢- موسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند كانون های فنی و حقوقی و غیره.

قیمت : 5,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مهارتهای زندگی

پرسشنامه کامل و فوق العاده مهارتهای زندگی

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه قرارداد های آماده برای چاپ. تجاری، اداری، حقوقی و ...

فایل: rar حجم:17 مگابایت بیش از دویست و هشتاد قرارداد آماده چاپ و قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمهای خام جهت رزومه

فرم های خام جهت رزومه (شامل 7 ورد قابل ویرایش)

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل