فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

پاورپوینت درس هفدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس هفدهم فارسی هفتم:ما می توانیم-پیردانا-نیایش

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی هفتم : آدم آهنی و شاپرک

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی هفتم

دانلود پاورپوینت درس چهاردهم فارسی هفتم:امام خمینی (ره)، مرخصی

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی هفتم:اسوه نیکو، حکایت چراغ

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی هفتم:خدماتِ متقابل اسلام و ایران، رستگاری

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس یازدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس یازدهم فارسی هفتم:عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس دهم فارسی هفتم:کلاس ادبیات/مرواریدی در صدف/زندگی حسابی/فرزند انقلاب/گِل و گُل

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس نهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس نهم فارسی هفتم:نصیحت امام (ره)/شوق خواندن

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس هشتم فارسی هفتم

پاورپوینت درس هشتم فارسی هفتم:زندگی همین لحظه هاست– سفرنامه اصفهان

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی