فایل های دسته بندی متافیزیک - صفحه 1

امنیت در برابر صاعقه - حفاظت در مقابل صاعقه

خازن های موازی بر روی قطبهای استراکچر نصب شده اند و در محل پستها برای اصلاح ضریب قدرت بکار می روند.شبیه هر تجهیز انتقال یا توزیع نظیر ترانسفورماتور،بریکریا خطوط انتقال، خازن ها ی موازی در معرض امواج کلید زنی و صاعقه قرار دارند

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل