فایل های دسته بندی آمار - صفحه 1

آشنایی با نرم افزار لاگ پلات 7(log plot)

آشنایی با نرم افزار لاگ پلات 7(log plot)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نمونه برداری به روش خطی یا ترانسکت با ذکر مثال

پاورپوینت نمونه برداری به روش خطی یا ترانسکت با ذکر مثال

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه برداری به روش خطی یا ترانسکت با ذکر مثال

نمونه برداری به روش خطی یا ترانسکت با ذکر مثال

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش آزمون T مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی

آموزش آزمون T مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی

آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله "روشهای MCMC برای مدل های اميخته خطی تعمیم يافته چند-پاسخی: بسته MCMCglmm "

ترجمه مقاله "روشهای MCMC برای مدل های اميخته خطی تعمیم يافته چند-پاسخی: بسته MCMCglmm "

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق و پژوهش-انبار و روشهای انبارداری سنتی و جدید-در 75 صفحه-docx

این تحقیق در موردانبار و روشهای انبارداری سنتی و جدید در 75 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داده های شرکت های بورسی

در این مجموعه آمار و اطلاعات مورد نیاز پژوهشگران برای شرکت پذیرفته شده در بورس تهران بصورت فایل اکسل ارائه شده است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه حجم نمونه آماری با فرمول کوکران

محاسبه حجم نمونه آماری با فرمول کوکران با نرم افزار اکسل بر مبنای کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دکتر حافظ نیا

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی