فایل های دسته بندی معارف اسلامی - صفحه 1

مبانی نظری خريد دين

فرمت Word قابل ویرایش

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مبانی نظری خريد دين

فرمت Word قابل ویرایش

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت

گزارش تخصصی ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت شامل مقدمه و متن اصلی پیشنهاد و نتیجه گیری و...

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی و پیشنهادات استفاده از روش های فعال تدریس در درس دین و زندگی و قرآن

گزارش تخصصی و پیشنهادات استفاده از روش های فعال تدریس در درس دین و زندگی و قرآن

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی چگونگی علاقه مند نمودن یکی از دانش آموزان به درس دین و زندگی با روش های خلاقانه

چگونگی علاقه مند نمودن یکی از دانش آموزان به درس دین و زندگی با روش های خلاقانه

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی چگونگی علاقه مند نمودن یکی از دانش آموزان به درس دین و زندگی با روش های خلاقانه

چگونگی علاقه مند نمودن یکی از دانش آموزان به درس دین و زندگی با روش های خلاقانه

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی