فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 8

مدیریت مدرن(تاثیر مدرنیزه در جوامع)

پایان نامه مدیریت مدرن(تاثیر مدرنیزه در جوامع)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر سیستم بانکی ومالی کشور برتحقق اقتصادمقاومتی

سمینار کارشناسی ارشد تاثیر سیستم بانکی ومالی کشور برتحقق اقتصادمقاومتی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان (مطالعه موردی

پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان (مطالعه موردی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر تلویزیون بر میزان پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی(مطالعه موردی

پایان نامه تاثیر تلویزیون بر میزان پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی(مطالعه موردی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر تکنولوژی آموزشی بر فعالیت یاددهی – یادگیری دانش آموزان

پایان نامه کامل تاثیر تکنولوژی آموزشی بر فعالیت یاددهی – یادگیری دانش آموزان

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه ابعاد بازاریابی سبز با مدیریت زنجیره تامین در شهرکهای صنعتی

پایان نامه کامل رابطه ابعاد بازاریابی سبز با مدیریت زنجیره تامین در شهرکهای صنعتی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش رسمیت در سازمان

پرسشنامه سنجش رسمیت در سازمان

قیمت : 1,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزيابي بهره وری كار و زمان،

این پاورپوینت در مورد ارزيابي بهره وری كار و زمان در 278 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: ارزيابي بهره وری كار و زمان،بهره وری،یهره وری کار،بهره وری زمان،مدیریت بهره وری،مدیریت، و...ومنابع می باشد

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی