فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 7

هوش تجاری

هوش تجاری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثرات بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان

پایان نامه اثرات بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی صادرات فرش ایران بین سالهای 1385 تا 1395 و دلایل کاهش و افزایش آن

پایان نامه بررسی صادرات فرش ایران بین سالهای 1385 تا 1395 و دلایل کاهش و افزایش آن

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تجاری سازی و بازاریابی ورزشی)مطالعه موردی:ورزش هندبال(

پایان نامه تجاری سازی و بازاریابی ورزشی)مطالعه موردی:ورزش هندبال(

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر منابع انسانی بر بهره وری سازمان

پایان نامه تاثیر منابع انسانی بر بهره وری سازمان

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت مدرن(تاثیر مدرنیزه در جوامع)

پایان نامه مدیریت مدرن(تاثیر مدرنیزه در جوامع)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر سیستم بانکی ومالی کشور برتحقق اقتصادمقاومتی

سمینار کارشناسی ارشد تاثیر سیستم بانکی ومالی کشور برتحقق اقتصادمقاومتی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان (مطالعه موردی

پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان (مطالعه موردی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر تلویزیون بر میزان پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی(مطالعه موردی

پایان نامه تاثیر تلویزیون بر میزان پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی(مطالعه موردی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی