فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 7

اهمیت بهره وری

  بدون شک، یکی از اهداف و آروزهای ملّت ها و کشورها، فراهم آوردن یک زندگی مناسب، همراه با رفاه و آسایش برای خود و دیگران در جهان امروز است؛ که بهترین راه شناخته شده برای رسیدن به آن، توسعه» است. امروزه تأکید برتوسعه پایدار، یکی از محورهای ا...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پیامدهای اثر منسانی مدیران بر ظرفیت خلق دانش و بهبود عملکرد تجاری (مط

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پیامدهای اثر منسانی مدیران بر ظرفیت خلق دانش و بهبود عملکرد تجاری (مط

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رهبری کاریزماتیک

رهبری کاریزماتیک

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان

ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هوش تجاری

هوش تجاری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثرات بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان

پایان نامه اثرات بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی صادرات فرش ایران بین سالهای 1385 تا 1395 و دلایل کاهش و افزایش آن

پایان نامه بررسی صادرات فرش ایران بین سالهای 1385 تا 1395 و دلایل کاهش و افزایش آن

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تجاری سازی و بازاریابی ورزشی)مطالعه موردی:ورزش هندبال(

پایان نامه تجاری سازی و بازاریابی ورزشی)مطالعه موردی:ورزش هندبال(

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر منابع انسانی بر بهره وری سازمان

پایان نامه تاثیر منابع انسانی بر بهره وری سازمان

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی