فایل های دسته بندی زبان های خارجی - صفحه 1

گزارش تخصصی زبان انگلیسی دوره دبیرستان

4 عددفایل مجزای گزارش تخصصی درس زبان انگلیسی دوره اول و دوم متوسطه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درسی اصول و روش ترجمه ( دانشگاه پیام نور )

ویژه دانشجویان رشته های مترجمی ، آموزش و زبان و ادبیات انگلیسی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه ی کتاب اصول و روش تحقیق 1 ( دانشگاه پیام نور )

ویژه دانشجویان رشته های مترجمی ، آموزش و زبان و ادبیات انگلیسی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درسی اصول و مبانی نظری ترجمه ( دانشگاه پیام نور )

ویژه دانشجویان رشته های مترجمی دانشگاه پیام نور

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه ی کتاب فنون یادگیری زبان ( دانشگاه پیام نور )

ویژه دانشجویان رشته های مترجمی ، آموزش و زبان و ادبیات انگلیسی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی