فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

پرسشنامه بحران هویت احمدی

پرسشنامه بحران هویت احمدی

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقياس ويژگي اميد اسنایدر

مقياس ويژگي اميد اسنایدر

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سادیسم و سادومازوخیسم به همراه عکس

واژه سادیسم از نام مارکی دو ساد ) ۱۷۴۰ – ۱۸۱۴ ( نویسنده فرانسوی آثاراروتیک آغشته به فلسفه و خشونت برگرفته شدهاست. در سال ۱۸۳۴ میلادیاولین بار استفاده شد و در سال ۱۸۶۲ میلادی توسط یک منتقد فرانسویتکرار شد .مارکی دو ساد که به هنگام انقلاب کبیر فر...

قیمت : 2,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندان

عنوان :بررسی رابطه توانمند سازی با عملکرد کارکنان زندانقالب بندی :DOCفهرست مطالب :چکیده تحقیقفصل اول : کلیات تحقیق مقدمهبیان مسألهاهمیت و ضرورت پژوهشاهداف تحقیقهدف کلیاهداف جزئیفرضیات تحقیقمتغیرهای پژوهشقلمرو پژوهشتعریف اصطلاحات و مفاهیمآموزشتفویض اخ...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای ارتقاء کیفیت زندگی دانشجویان افسرده غیربالینی

عنوان :اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای ارتقاء کیفیت زندگی دانشجویان افسرده غیربالینیقالب بندی :DOCفهرست مطالب :چکیدهفصل اولفصل دومفصل سومفصل چهارمفصل پنجممنابعپیوست هاقسمتی از متن :افسردگی به عنوان یک مسئله بحث برانگیز در حوزه بهداشت روا...

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تعارض زناشویي

پرسشنامه تعارض زناشویي

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تحول مثبت جوانی pyd

پرسشنامه تحول مثبت جوانی pyd

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني

پرسشنامه پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی کیز

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی کیز

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی