فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 9

بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نواقص معاهدات كنوانسيون هاي بين المللي در حمایت از اسیران جنگی

بررسی نواقص معاهدات كنوانسيون هاي بين المللي در حمایت از اسیران جنگی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد مقدمه ای در مورد علم حقوق و تعاریف رشته حقوق

حقوق دولت : در زبان حقوقي ما دولت به معني خاص و عام به كار مي رود 1- دولت به معني خاص به مديران كشور گفته مي شود و سازمانهاي اداري و اجرائي را در بر مي گيرد 2- دولت به معني عام كه مرادف با حكومت است و شامل تمام سازمانهاي اداري وقضائي و قانونگذاري مي شود و وصف بارز ان حاكميت و سلطه در روابط داخلي وبي

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره تاریخچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسي شامل قواعدي است كه حاكم بر اساس حكومت و صلاحيت قوا، حقوق و آزاديهاي فردي و ... ميباشد به اين جهت كه ترتيب حكومت و قواي اساسي مملكت را تعيين مي‌كند برتر از ساير قواعد حقوقي است. حدود و اختيار قوا و رابطه آنها با يكديگر در اين قانون تعيين شده و قانونگذار عادي حق نسخ و تجديد نظر در آنرا ندا

قیمت : 2,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال آماده مصادیق واشکال فساداداری

پروپوزال آماده ارائه می باشد

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی