فایل های دسته بندی ++C و C - صفحه 1

دانلود سورس کد بازی پینگ پونگ با سی پلاس پلاس در کیوت

بازی ساده پینگ پونگ مناسب برای یادگیری بازی سازی مقدماتی با C++ و Qt

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه نویسی

برنامه ای که جدول کدهای اسکی را در خروجی چاپ میکند.در این برنامه کدهای اسکی از41 تا 120 چاپ میشوند.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سورس برنامه مرتب سازی nعدد با استفاده از روش مرتب سازی انتخابی در زبان سی

selection Sorting - در این برنامه ابتدا تعداد و سپس خود اعداد از کاربر گرفته میشود و در نهایت اعاداد گرفته شده از کاربر از کوچک به بزرگ مرتب و چاپ می شوند.

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سورس برنامه مرتب سازی nعدد با استفاده از روش مرتب سازی حبابی در زبان سی

Bublle Sorting - در این برنامه ابتدا تعداد و سپس خود اعداد از کاربر گرفته میشود و در نهایت اعاداد گرفته شده از کاربر از کوچک به بزرگ مرتب و چاپ می شوند.

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه های اعداد اول ،فاکتوریل ، فیبوناچی ،مجموع مربعات ،میانگین و حاصل ضرب ده عدد و معادله درجه دو

برنامه های اعداد اول ،فاکتوریل ، فیبوناچی ،مجموع مربعات ،میانگین و حاصل ضرب ده عدد و معادله درجه دو به زبان ++C

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ضرب دو ماتریس n در n با ++c

ضرب دو ماتریس n در n با ++c

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی