پیشینه تحقیق و مبانی نظری جرم

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق

2-تعریف جرم .................................................................................................................... 19

2-3-عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرم................................................................................ 24

2-4-تاریخچه جرم شناسی................................................................................................... 30

2-4-1-کج رفتاری در اندیشه ایران قبل از اسلام .................................................................... 30

2-4-2- یونان قدیم............................................................................................................. 31

2-4-2-1- جالینوس........................................................................................................... 31

2-4-2-2- افلاطون ........................................................................................................... 32

2-4-3- قرون وسطی .......................................................................................................... 32

2-4-4- از رنسانس تا اوایل قرن هجدهم ............................................................................... 33

2-4-5- قرن هجدهم........................................................................................................... 33

2-4-6- از قرن نوزدهم تا زمان حال...................................................................................... 34

2-5-مهمترین عوامل شکل گیری جرم در ایران....................................................................... 34

2-6-جرم و عوامل جرم زا................................................................................................... 39

2-7-عناصر تشکیل دهنده جرم.............................................................................................. 40

2-8-انواع جرم.................................................................................................................... 40

2-9-شرایط تحقق جرم........................................................................................................ 42

2-10-مراحل ارتکاب جرم................................................................................................... 43

2-11-عوامل مؤثر بر بروز جرم و جنايت................................................................................ 44

2-11-1-عوامل اجتماعي و جرم.......................................................................................... 47

2-11-2-عوامل اقتصادي و جرم.......................................................................................... 47

2-11-3-عوامل فرهنگي و جرم........................................................................................... 48

2-12-محيط و جرم............................................................................................................ 48

2-13-طرح پيشگيري از ارتكاب جرم.................................................................................... 49

2-14-جنسیت و جرم.......................................................................................................... 51

2-15-زنان و جرم.............................................................................................................. 54

2-16-نوع جرم زنان............................................................................................................ 54

2-17-بررسی تفاوت نوع جرایم زنان و مردان........................................................................ 55

2-18-تئوری های جرم ....................................................................................................... 57

2-18-1-تئوریهای زیستی .................................................................................................. 57

2-18-1-1-عقاید دانشمندان قبل از لمبروزو.......................................................................... 57

2-18-1-2-نقد نظرات لمبروزو........................................................................................... 58

2-18-2- تئوری های روانشناختی ....................................................................................... 60

2-18-3- تئوری های جامعه شناسی..................................................................................... 62

2-18-3-1-نظريه هاي جامعه شناختي فردگرايان دربارة ارتکاب جرمات................................ 62

2-18-3-2-نظريه هاي آنومي............................................................................................. 62

2-18-3-3- نظريه آنومي دوركيم....................................................................................... 63

2-18-3-4-نظرية آنومي رابرت مرتن.................................................................................. 64

2-18-3-5-نظرية رابرت آگينو، مسنرو روز نفلد................................................................... 64

2-18-3-6-نظرية آنومي و ساختار خانوادة ويليام گود.......................................................... 66

2-18-3-7-نظرية همنشيني افتراقي ادوين ساترلند.................................................................. 67

2-18-3-8-نظرية بر چسب زني يا انگ زني بكر و لمرت...................................................... 67

2-18-3-9-نظرية كنترل اجتماعي هيرشي............................................................................ 68

2-19-نظریه های جرم شناختی جرائم زنان............................................................................. 69

منابعفرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 72

فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 282 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

حجم فایل:101 کیلوبایت

 قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل