اخرین محصولات ثبت شده

انواع سیستم های تبرید

آشنایی با انواع سیستم های تبرید و تجهیزات و نوع کار آن ها و چیدمان و محصولات و تمام آنچه در مورد تبرید مورد نیاز است را بررسی میکند . ازجمله تمام سیکل های تبرید و انواع چیلر ها و تجهیزات تبرید و انواع کمپرسور ها و غیره را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد .

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبات بار سرمایی

محابسات بارهای سرمایی برای بدست آوردن میزات انتقال حرارت و نقاط بحرانی و......... ضروری هستند که .....

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس هفدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس هفدهم فارسی هفتم:ما می توانیم-پیردانا-نیایش

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی هفتم : آدم آهنی و شاپرک

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی هفتم

دانلود پاورپوینت درس چهاردهم فارسی هفتم:امام خمینی (ره)، مرخصی

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی هفتم:اسوه نیکو، حکایت چراغ

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی هفتم:خدماتِ متقابل اسلام و ایران، رستگاری

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس یازدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس یازدهم فارسی هفتم:عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس دهم فارسی هفتم:کلاس ادبیات/مرواریدی در صدف/زندگی حسابی/فرزند انقلاب/گِل و گُل

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس نهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس نهم فارسی هفتم:نصیحت امام (ره)/شوق خواندن

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل