اخرین محصولات ثبت شده

بررسي امنيت در رايانش ابري

گزارش تحقیقاتی مقطع کارشناسی ارشد کامپیوتر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آشنایی با تخمین هزینه و تلاش نرم افزار

گزارش تحقیقاتی مقطع کارشناسی ارشد کامپیوتر

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امنیت شبکه

گزارش پروژه کارشناسی مهندسی کامپیوتر

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تشخیص بن بست در سیتم های توزیع شده

گزارش تحقیقاتی مقطع کارشناسی ارشد کامپیوتر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربرد شبکه‌های عصبی در سیستم‌های مخابراتی

گزارش تحقیقاتی مقطع کارشناسی ارشد کامپیوتر

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مهندسی معکوس

گزارش پروژه کارشناسی مهندسی کامپیوتر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زبان mql در اکسپرت نویسی بازار معاملات ارزی

گزارش تحقیقاتی مقطع کارشناسی ارشد کامپیوتر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مشخصات و نحوه عملکرد کارتهای هوشمند

گزارش پروژه کارشناسی مهندسی کامپیوتر

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایگاه داده ها در محیط گرید Grid Database

گزارش تحقیقاتی مقطع کارشناسی ارشد کامپیوتر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داده کاوی در کتابخانه های دیجیتال

گزارش تحقیقاتی مقطع کارشناسی ارشد کامپیوتر

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل